Wikia


Troll

twee trollen in Shannara (videospel).

er zijn meerdere soorten trollen, die allemaal uit het noordland komen. sommigen rekenen ook de mwelrets tot de trollen.

RotstrollenEdit

de Rotstrollen, of volgens de nieuwe vertaling Steentrollen, komen uit het kershaltgebied. ze zijn een stuk groter en sterker dan mensen en de andere trollensoorten, en hebben een dikke, leerachtige grijze huid. deze huid wordt af en toe beschreven als een soort boomschors. de Rotstrollen leven met de hele familie bij elkaar. ze leven in stamverband, en elke stam heeft een aantal dorpen waartussen ze rondtrekken. de leider van een stam heet de Maturen. een beschrijving van de leefwijze van de Rotstrollen is te vinden in 'Tanequil', als Pen Ohmsford ernaar vraagt:

Keltset Mallicos

de Rotstrol Keltset Mallicos door Andy Simmons

'de Trollen schenen er aan gewend te zijn van huis te ruilen. Huizen waren geen bezit van een persoon of een familie, maar behoorden de hele gemeenschap toe. Pen bedacht dat, omdat de Steentrollen zo vaak verhuisden, ze niet aan bezittingen hechtten, met inbegrip van hun woningen, en daarom makkelijker dingen konden delen. (...) als kind woonden Trollen bij hun familie, maar kwamen vaak als ouder kind of zelfs als volwassene in een andere familie terecht. Als door ziekte of overlijden de ouders niet meer in staat waren om hun kind te verzorgen, sprongen andere ouders in. als een kind of volwassene zich niet meer gelukkig voelde in een gezin, dan kon hij vragen of hij ergens anders mocht wonen. de gedachte erachter was dat men het beter vond om het individu tegemoet te komen en de bron van het ongenoegen weg te nemen dan het probleem te laten escaleren. Zo'n verhuizing gebeurde niet voordat zorgvuldig was gekeken of het probleem niet kon worden opgelost.

Bovendien beschouwden Trollenouders hun kinderen niet als eigendom van het gezin en eisten niet de exclusieve verantwoordelijkheid op om ze op te voeden. de zorg, opvoeding, het onderwijs en disciplineren kwamen voor de verantwoordelijkheid van het hele dorp en iedereen was betrokken bij het opvoedingsproces. succes en falen werden altijd gedeeld; besluiten en afkondigingen werden nooit aan één iemand overgelaten. een Trollenkind begon zijn leven door de vereniging van twee, maar bereikte de volwassenheid door de inspanning van velen.Lijst van Rotstrollen

BostrollenEdit

over Bostrollen is heel weinig bekend; enkel dat ze minder groot zijn dan de Rotstrollen en niet als nomaden leven. ze worden eens beschreven als 'van oudsher gevaarlijke vijanden van de Rotstrollen'.

RiviertrollenEdit

over Riviertrollen is heel weinig bekend; enkel dat ze minder groot zijn dan de Rotstrollen en niet als nomaden leven.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki